AKTUALNOŚCI

Dieta ciężarnej

Okres ciąży jest wyjątkowym i pięknym etapem w życiu kobiety. Poza wielką radością i szczęściem, przyszła mama powinna odczuwać również odpowiedzialność za zdrowie swoje i swojego dziecka. Zdrowa, zbilansowana i odpowiednia dieta w czasie ciąży jest elementem, który...

czytaj dalej

Badania laboratoryjne w ciąży

W okresie ciąży przyszłej mamie pozostającej pod opieką lekarza prowadzącego ciążę przysługuje szereg badań, w tym badania laboratoryjne. Aktualnie dostępne badania wymienione są w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. (z późniejszymi zmianami) w...

czytaj dalej

Co może osłabić mięśnie dna miednicy?

Co może osłabiać mięśnie dna miednicy?   Ciąża i poród rozciągają mięśnie dna miednicy – mięśnie które między innymi są odpowiedzialne są za trzymanie moczu i stolca. Osłabienie w/w mięśni może prowadzić do niekontrolowanego wycieku moczu oraz dysfunkcji zwieracza...

czytaj dalej

POMAGAMY W AFRYCE

Już w najbliższy poniedziałek jeden z członków Naszego Stowarzyszenia dr Grzegorz Sitkowski (rezydent Kliniki Rozrodczości GPSK) zasili szeregi organizacji „Leczymy z Misją”. Będzie oddelegowany do Kenii, gdzie podzieli się swoją wiedzą, udzieli wsparcia naszym...

czytaj dalej

O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie na rzecz postępu w medycynie rozrodu człowieka zostało założone przez pracowników Kliniki Rozrodczości Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. Naszymi członkami są lekarze, położne, diagności laboratoryjni na codzień biorącymi udział w diagnozowaniu i leczeniu chorób współistniejących z ciążą, wad płodu, zapobieganiu niepowodzeniom położniczym.

MISJA STOWARZYSZENIA

Nasza misja to propagowanie wiedzy wśród pacjentek na temat zdrowego stylu życia, modyfikowalnych czynników ryzyka powikłań ciąży oraz niepowodzeń położniczych, tworzenie i propagowanie naukowych podstaw dla rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia chorób współistniejących z ciążą oraz wad płodu.

CELE STOWARZYSZENIA

 • wspieranie badań naukowych,
 • tworzenie warunków dla propagowania badań naukowych
 • podejmowanie działań dla rozwoju nowoczesnych metod diagnostyki,
 • podejmowanie działań dla metod leczenia chorób współistniejących z ciążą, wad płodu, zapobieganie niepowodzeniom położniczym,
 • podejmowanie działań dla zapewnienia czynnego uczestnictwa członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów w zakresie medycyny prenatalnej,
 • ochrona praw, godności i interesów członków Stowarzyszenia,
 • współpraca z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w zakresie promocji zdrowia,
 • współdziałanie z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami, dla przenoszenia doświadczeń krajowych i innych krajów w dziedzinie nieprawidłowego rozwoju ciąży, chorób współistniejących z ciążą, wewnątrzmacicznego leczenia wad płodu oraz postępowania w sytuacjach nawracających poronień,
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych w zakresie badań i metod diagnostyki oraz leczenia chorób współistniejących z ciążą i utrudniających prawidłowy rozwój ciąży.

DZIAŁALNOŚĆ STOWARZYSZENIA

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • szkolenie wyspecjalizowanych kadr medycznych poprzez udział w kursach, konferencjach, sympozjach, stażach naukowych krajowych i zagranicznych,
 • pozyskiwanie fachowej literatury,
 • wydawanie fachowych informatorów,
 • rozbudowę i tworzenie ośrodków diagnostyczno-naukowych,
 • organizowanie różnych form opieki dla osób wymagających szczególnej pomocy w zakresie nowoczesnych metod diagnostycznych i terapii,
 • samodzielne prowadzenie ośrodków i zakładów diagnostyki i lecznictwa,
 • organizowanie poradnictwa dla członków i innych osób w zakresie profilaktyki poronień i innych powikłań ciąży oraz schorzeń ginekologicznych,
 • organizowanie działalności popularyzatorsko-dokumentacyjnej,   współpraca z innymi ośrodkami, Klinikami Patologii Ciąży w Polsce i zagranicą,
 • prowadzenie w różnych formach działalności gospodarczej bezpośrednio lub przez udział kapitałowy w innych organizacjach gospodarczych, w celach niezarobkowych, lecz z przeznaczeniem na cele statutowe,
 • prowadzenie działalności obejmującej dokształcanie i doskonalenie zawodowe w zakresie wiedzy medycznej, a w szczególności
 • szkolenie wyspecjalizowanych kadr medycznych poprzez organizację kursów, staży naukowych, seminariów, konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów, odczytów, wykładów itp. poświęconych szczególnie tematyce chorób współistniejących z ciążą i wad płodu.

INFORMACJE O KLINICE

W przygotowaniu

Konferencja naukowa 19.05.2018
„Wybrane patologie wczesnej ciąży  - aktualny stan wiedzy”

KONTAKT

Stowarzyszenie na rzecz postępu
w Medycynie Rozrodu Człowieka
KRS 0000042650
NIP 7792114029
Regon 63973371300000
ul. Międzychodzka 7b/105
60-371 Poznań

 

kontakt@trudnaciaza.pl